Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tento dokument stanovuje obchodní podmínky pro poskytování služeb a prodej produktů přes webové stránky Dent Laboratoř Stomatologie, jež jsou vlastněny a provozovány Lukášem Pospíšilem, se sídlem Moravské náměstí 617/1, 602 00 Brno-střed, Česká republika. Tyto obchodní podmínky upravují právní vztahy mezi provozovatelem webu a jeho uživateli, zákazníky a návštěvníky. Při registraci, objednávce služeb nebo produktů či při jakékoliv komunikaci s provozovatelem stránky se uživatel zavazuje dodržovat tyto obchodní podmínky. Provozovatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky kdykoliv aktualizovat nebo měnit bez předchozího upozornění.

Definice pojmů

V rámci těchto obchodních podmínek se pojmy vyskytující se v tomto dokumentu rozumí následovně: 'Služba' je jakákoliv služba poskytnutá prostřednictvím webu laborator-eudent.cz, 'Produkt' je jakýkoliv produkt nabízený prostřednictvím tohoto webu, 'Uživatel' je fyzická nebo právnická osoba, která využívá web nebo tamtěž zakoupila službu či produkt. Jedinou závaznou verzí obchodních podmínek je ta, která je dostupná online na webové stránce laborator-eudent.cz v okamžiku uzavření smlouvy s uživatelem.

Poskytování služeb a prodej produktů

Společnost Dent Laboratoř Stomatologie se zavazuje poskytovat služby a prodávat produkty s profesionálním přístupem a v souladu s právními normami České republiky. Důraz je kladen na kvalitu poskytovaných služeb a splnění požadavků klientů s ohledem na jejich individuální potřeby. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webových stránek, přičemž platba za objednané služby nebo produkty se provádí příslušným platebním mechanismem, jehož podrobnosti jsou uvedeny v objednávkovém procesu. Uživatel je povinen poskytnout při objednávce pravdivé a aktuální informace potřebné pro řádné vyřízení objednávky.

Ochraňa osobních údajů

Ochrana osobních údajů uživatelů je pro nás prioritou. Všechny osobní údaje poskytnuté uživatelem na našem webu jsou zpracovávány v souladu s platnými předpisy o ochraně osobních údajů a vždy za účelem plnění smluvních závazků a poskytování služeb na nejvyšší úrovni. Údaje nebudou bez výslovného souhlasu uživatele poskytovány třetím stranám, vyjma případů vyžadovaných zákonem nebo soudním rozhodnutím.

Storno podmínky a reklamace

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 14 dnů od převzetí služby či produktu, pokud nebyly služby či produkty upraveny na míru nebo elektronicky poskytnuty. V případě odstoupení musí uživatel vrátit produkt v nezměněném stavu a provozovatel se zavazuje vrátit zaplacenou kupní cenu. Reklamace produků musejí být podány v souladu s platnými právními normami a interními předpisy společnosti. Provozovatel se zavazuje reklamace vyřizovat bez zbytečného odkladu.

Komunikace s provozovatelem

Pro jakoukoliv komunikaci mezi uživatelem a provozovatelem lze použít emailovou adresu [email protected]. V případě potřeby, dotazů či stížností je provozovatel připraven poskytnout podporu a řešení jakékoli situace. Důraz je kladen na rychlou a efektivní komunikaci, přičemž provozovatel garantuje odpověď na zprávy odeslané prostřednictvím emailu ve výše uvedené lhůtě.

Kontaktní údaje provozovatele:

  • Lukáš Pospíšil
  • Moravské náměstí 617/1
  • 602 00 Brno-střed
  • Česká republika
  • Email: [email protected]

Napsal Lukáš Pospíšil

Jsem stomatolog s několika lety zkušeností a praxe v Brně. Specializuju se na péči o zuby a ústní dutinu. Můj hlavní zájem a vášeň tkví v psaní o zubní péči a osvětě veřejnosti o důležitosti zachování zdraví úst. Kromě mé práce a psaní, miluji procházky v přírodě s mým psem Májou.