Přežití delfínů mimo vodu - Kolik času mají?

Přežití delfínů mimo vodu - Kolik času mají?

O delfínech a jejich životě ve vodě

Delfíni patří mezi nejinteligentnější a nejoblíbenější mořské savce na světě. Jsou to bytosti, které projevují významnou sociální interakci, a také mají velmi specifické adaptace pro život ve vodním prostředí. Svaly, ploutve, aerodynamický tvar těla a schopnost eholokace jsou jen některé z charakteristik, které jim umožňují nejen vynikat v plavání, ale také lovit a komunikovat pod vodou.

Jejich kůže je hladká a rychle se obnovuje, což minimalizuje tření ve vodě. Plíce mají velmi výkonné, aby dokázaly vzít do sebe co nejvíce vzduchu během krátkého nádechu na hladině. A skrz dýchací otvor na horní straně hlavy mohou efektivně dýchat i v náročných podmínkách.

Fyziologie delfínů a jejich přizpůsobení se na souš

Ačkoli je jejich domovem voda, občas se mohou delfíni ocitnout na souši, ať už náhodně nebo v důsledku nemoci či dezorientace. V takových okamžicích odstartuje boj o život, protože jejich těla nejsou navržená k přežití mimo vodu. Kůže bez vlhkosti rychle vysychá a může praskat, což jim způsobuje bolest a může vést k infekcím.

Teplotní regulace je také problém, jelikož delfín nemá potní žlázy a v teple může snadno přehřát. Dehydratace a nemožnost lovu potravy jsou další faktory, které omezují dobu, po kterou mohou delfíni přežít na pevnině – obvykle se jedná o pár hodin až dní v závislosti na konkrétních podmínkách.

První pomoc pro delfíny uvízlé na souši

Když narazíme na delfína na souši, je podstatné zachovat klid a nejprve zavolat odborníky. Často se to týká záchranných týmů nebo místních ochranářů. Do jejich příjezdu můžeme delfínovi pomáhat dle doporučených postupů – například ho zakrývat vlhkými ručníky, aby jeho kůže nevysychala a chránit ho před přímým sluncem.

Je také důležité neprovádět žádné násilné pokusy o vrácení zvířete do vody, protože nesprávným způsobem ho můžeme ještě více zranit. Přemístění delfína vyžaduje znalosti a vybavení k tomu určené, aby se minimalizoval stres pro zvíře i riziko poškození jeho vnitřních orgánů.

Dlouhodobé následky a vliv na populaci

Uváznutí delfína na souši nemá vliv jen na dotyčné zvíře, ale může mít dopad také na celou populaci. Příčiny vyplavení na břeh často souvisí s velkými skupinami, což může znamenat hromadná strandingová událost. Ekosystém je pak narušen, protože každý jedinec plní ve svém prostředí důležitou roli.

Vlivem globálních klimatických změn a lidské aktivity dochází k přesunům celých populací a někdy i k zvýšené frekvenci strandingů. Ochrana delfínů proto není jen otázkou krátkodobé pomoci jedincům v nouzi, ale také dlouhodobého monitorování a podpory vědeckých a záchranných projektů, jež mají za cíl udržet populaci delfínů zdravou a stabilní.

Někdy se s Martinem a Pepíkem bavíme o tom, jak moc je pro nás důležitá ochrana životního prostředí a tvorové v něm. Ačkoliv delfíni jsou pro nás obvykle symbolem volnosti a hravosti, nejsou imunní vůči nástrahám, které na ně číhají jak ve vodě, tak na pevnině. O tom, jak se jim daří vyrovnat se s těmito problémy, a jak my můžeme přispět k jejich dobrému životu, bychom se měli zajímat všichni.

Napsal Helena Nováková

Jsem praktická stomatoložka a pracuji ve vlastních stomatologických prostorách v Brně. Specializuji se na preventivní péči a konzervativní stomatologii. Ráda se věnuji psaní blogů na téma péče o zuby, kde sdílím své praktické zkušenosti a rady jak udržet zuby a dásně zdravé. Mezi kolegy i pacienty jsem uznávaná pro svůj citlivý a empatický přístup. Věřím, že správná péče o ústní dutinu je klíčem k celkovému zdraví organismu.